HGVB
Nihil mihi absurdum est Jaarverslag:
續de kunst om
cijfers zo te 
verpakken 
dat het 
leesbaar is.蘗