HGVB
Nihil mihi absurdum est Hoogeveen Grafische Vormen en Beelden
en dat duurt nog even